<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Rim. Sobota: o niekoľko dní sa začne jesenné upratovanie, tu je harmonogram

RIMAVSKÁ SOBOTA – Už o niekoľko dní sa v Rimavskej Sobote začne pravidelné jesenné upratovanie. Po celom území mesta budú v rôznych dňoch umiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Jesenné upratovanie naplánovalo mesto na termín od 23. septembra do 28. októbra. Ako ďalej informuje samospráva na oficiálnej webovej stránke, mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční v sobotu 2. októbra.

Článok pokračuje pod reklamouVeľkoobjemový kontajner je určený na zber objemového odpadu. „Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste),“ vysvetľuje mesto.

Ako ďalej uviedli, prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. „Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo firme DETOX – č. tel. 0905 323 323,“ dodalo mesto.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE: 

23. 9. – 30. 9. 2021
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska
Nám. Š. M. Daxnera – parkovisko KD
Križovatka Ul. Tomašovská – Ul. Kirejevská
Chrenovisko – Ul. Narcisová

30. 9. – 7. 10. 2021
Parkovisko Ul. Mikszátha
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavská – Ul. Školská
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

7. 10. – 14. 10. 2021
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – autobusová zastávka - vrch

14. 10. – 21. 10. 2021
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová – pri bytovkách

21. 10. – 28. 10. 2021
Ul. Dobšinského

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross