<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Slovenská pošta predáva pozemky a nehnuteľnosti v R. Sobote, Revúcej, Klenovci a Radzovciach

GEMER/NOVOHRAD – Slovenská pošta aj v priebehu tohto roka plánuje pokračovať v komerčnom predaji nehnuteľností, ktoré má vo svojom vlastníctve. O predaji budov a priľahlých pozemkov k nim rozhodne Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s. (SP, a. s.), aspoň trojpätinovou väčšinou všetkých členov.

Nehnuteľnosti na odpredaj sa nachádzajú aj v Rimavskej Sobote, Revúcej, Klenovci a v obci Radzovce v okrese Lučenec.

Článok pokračuje pod reklamou


V Rimavskej Sobote ponúkajú na predaj nehnuteľnosť na sídlisku Západ na ul. Dr. Clementisa v monobloku č. 2, na tržnici Západ. „Stavba je z klasickej murovanej konštrukcie a je postavená z tradičného materiálu. Má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničená. Je zastrešená sedlovou strechou s okrasnými vikiermi bez využitia a bez stavebných úprav v podkroví,“ uviedla Slovenská pošta na svojej oficiálnej stránke.

Doplnili tiež, že táto stavba slúži výlučne k obchodno-prevádzkovým účelom a je v nej zriadených 6 obchodných prevádzok od seba oddelených deliacimi priečkami, avšak prepojenými chodbou so spoločnými sociálno-hygienickými miestnosťami. „Predmetom odpredaja je nebytový obchodný priestor, nachádzajúci sa v tejto stavbe, pričom tento obchodný priestor zo stavebno-technického hľadiska nie je samostatnou stavbou,“ uviedli.

Stavba bola zrealizovaná v roku 2000 a ponúkaný nebytový priestor je prístupný k odpredaju za 10 340,17 eur, z čoho predaj nehnuteľnosti predstavuje sumu 8 605,71 eur a súvisiace pozemky k nej dokopy v hodnote 1 734,46 eur.

V obci Klenovec je na predaj ponúkaný pozemok v stredovej časti obce, vedľa miestnej spevnenej komunikácie, z ktorej je priamo prístupná. V blízkosti stavby je možné aj vybudovanie inžinierskych sietí, v podobe napojenia na elektrickú energiu, plynovod, telefón, kanalizáciu, skupinový vodovod a káblovú televíziu.

Článok pokračuje pod reklamou


„Na odpredávanom pozemku je postavená stavba, ktorá je zapísaná vo vlastníctve Stredoslovenskej energetiky Dist., a. s. Žilina. Cez pozemok je vedená prípojka plynu a vodovodu pre budovu pošty a bude naň zriadená zmluva o vecnom bremene,“ informovala spoločnosť. Minimálna ponuková kúpna cena pozemku je 556,19 eur za 156 metrov štvorcových.

Kúpna cena v obci Radzovce je uvedená v čiastke 91 292,73 eur za dvojpodlažnú stavbu poštového úradu, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1982 ako novostavba. Táto celková suma je vyčíslená za budovu a pozemky priamo pod stavbou.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross