<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vysoká škola DTI – stredisko Lučenec, otvára prvé ročníky programov bakalárskeho, magisterského a doplňujúceho pedagogického štúdia!

25. augusta 2021 | | | | |  | 

Stredisko Vysokej školy DTI v Lučenci otvára už po štvrtý akademický rok programy bakalárskeho, magisterského a doplňujúceho pedagogického štúdia so zameraním na pedagogiku, ekonómiu a manažment!

Vysoká škola DTI (predtým Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom) pôsobí ako súkromná vysoká škola od akademického roka 2006/2007, v akademickom roku 2018/2019 úspešne otvorila svoje stredisko v Lučenci.

Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch, s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr. alebo PhDr.) a doktorandského štúdia (PhD.).

Využite šancu a študujte už v akademickom roku 2021/2022 dištančne/online z pohodlia domova!

Štúdium je plne zvládnuteľné aj popri zamestnaní!

Bakalárske štúdium otvárané programy (dĺžka štúdia 3 roky):

  • Učiteľstvo praktickej prípravy školné 305 EUR/semester
  • Manažment školné 367 EUR/semester

Magisterské štúdium - otvárané programy (dĺžka štúdia 2 roky):

  • Učiteľstvo ekonomických predmetov školné 515 EUR/semester
  • Manažment školné 595 EUR/semester

Doplňujúce pedagogické štúdium otvárané programy (dĺžka štúdia 2 roky):

  • Majster odbornej výchovy – školné 215 EUR/semester
  • Učiteľ profesijných predmetov – školné 215 EUR/semester

Prihlášky na doplňujúce pedagogické štúdium je možné podať do 31.08.2021

Prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium prijímame do 30.09.2021

Prihlášky s prílohami (bližšie info na www.dtilucenec.sk / www.dti.sk) je potrebné odoslať poštou na adresu študijného oddelenia školy: Vysoká škola DTI, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo zaslať mailom na prihlasky@dti.sk

Prijímacie konanie je bez poplatku!

V mesiaci september 2021 zároveň otvárame nový cyklus jednoročných profesijných vzdelávaní pre manažérov, lekárov, právnikov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, v programoch MBA (moduly: Manažment organizácie, Manažment zdravotníctva, Finančný manažment, Manažment v realitnom biznise), DBALL.M. Prednášky profesijných vzdelávaní budú prebiehať online formou.

Podmienky prijatia a bližšie informácie o možnostiach štúdia nájdete na: www.dtilucenec.sk / www.dti.sk

V prípade otázok sme Vám k dispozícii kedykoľvek na tel. číslach 0907 433 466 / 0948 801 401, alebo mailovom kontakte info@dtilucenec.sk

Tešíme sa na Vás!

PR článok

Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross