<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Vo vyučovaní využívame netradičné a inovatívne prvky, povedal riaditeľ základnej školy

14. decembra 2021 | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA - Základná škola Š. M. Daxnera v R. Sobote je tak isto, ako všetky ostatné vzdelávacie inštitúcie, v posledných dvoch rokoch uvedená do veľmi ťažkej pozície. Aj napriek obdobiu, ktorému sa všetci museli prispôsobiť, riaditeľ školy Peter Černý zhodnotil, že i keď táto situácia pedagógov vôbec neteší, na spôsob vyučovania si museli zvyknúť oni, aj deti. Škola sa aj napriek prekážkam snaží napredovať.

„Škola v tomto školskom roku začala svoju činnosť bez väčších problémov a to prezenčnou formou, ktorá na aktuálny stav pandémie trvala celkom dlho,“ vyjadril sa Peter Černý. Ako uviedol, ani v ich škole sa vírusu covid-19 nevyhli a niektoré triedy museli absolvovať karanténu.

Článok pokračuje pod reklamou


Momentálne tak, ako aj na iných školách, prebieha dištančné štúdium na druhom stupni a prezenčné na prvom stupni. „Nič nenahradí priamy kontakt s deťmi v škole, ale museli sme si zvyknúť tak, ako aj deti a ich rodičia na iný spôsob vzdelávania. Musím teda povedať, že do dištančného vyučovania sa zapájajú všetky deti, za čo patrí vďaka aj ich rodičom za spoluprácu so školou,“ informoval riaditeľ.

V tomto školskom roku sa škola zapojila do niekoľkých projektov a žiakom sa snaží vytvárať inovatívne prostredie. Stali sa súčasťou programu „Tréneri v škole“, ktorý má deťom pomôcť v ich pohybových návykoch v jednotlivých športoch.

„Program je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácii na štandardných hodinách telesnej a športovej výchovy vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program žiakom 1. stupňa vytvára vzťah k pohybovej aktivite,“ vysvetlil Černý.

Princíp programu spočíva v tom, že deti nie sú tlačené do konkrétnych športov, ale môžu si slobodne vybrať tie, ktoré sa im najviac páčia. „Dôraz sa kladie aj na zapájaní vyučujúcich do samotného procesu, nakoľko program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi,“ uviedol riaditeľ.

Na hodine telesnej výchovy sa raz týždenne bude 1. až 3 ročníkom venovať tréner. „Cez projekt škola získala množstvo rôznych pomôcok na hodiny telesnej výchovy,“ povedal Černý.

Článok pokračuje pod reklamou


Škola pomocou projektu „Rozhýbme deti a mládež“ mohla v areáli školy inštalovať nové certifikované športové cvičebné prvky a detský kolotoč. „Najviac to využívajú deti v školskom klube a rodičia s deťmi v popoludňajších hodinách,“ dodal Černý.

Žiaci z 2. a 4. ročníka sa pred Vianocami zapojili aj do celoštátnej dobročinnej akcie s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, v rámci ktorej obdarovali krabičkami naplnenými darčekmi a pozdravmi od detí domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb v meste a okolí.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross