<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Deti v materskej škole učia pozitívnemu mysleniu

18. novembra 2021 | |  | 
Zdroj: MŠ Óvoda

RIMAVSKÁ SOBOTA Materská škola Óvoda na Daxnerovej ulici už po tretíkrát získala titul Šťastná materská škola v rámci projektu Šťastná hodina. Vzdelávacia inštitúcia využíva metodiku na realizovanie aktivít, vďaka ktorým deti rozvíjajú pozitívne myslenie a komunikáciu svojich emócií.

„Naša materská škola rodinného typu je štvortriedna, z toho dve triedy sú s vyučovacím jazykom maďarským,“ vysvetľuje riaditeľka materskej školy Zuzana Horváthová. Uvádza tiež, že všetky štyri triedy sú vekovo zmiešané, čo deťom uľahčuje adaptáciu na pobyt v materskej škole. „V tomto školskom roku máme zapísaných 76 detí. V každej triede integrujeme deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ hovorí riaditeľka.

Článok pokračuje pod reklamou


V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečili aj pedagogického asistenta, ktorý im pomáha pri individuálnej starostlivosti o deti. „Nakoľko je materská škola v centre Gemersko-malohontského regiónu a nachádza sa v dvojjazyčnom prostredí, výchovu a vzdelávanie obohacujeme o regionálnu kultúru,“ uvádza Horváthová.

Dodáva, že sa snažia deti viesť ku tolerancii, k poznávaniu a zachovaniu ľudových tradícií rôznych národov a národností. „Úzko spolupracujeme so spoločenskými organizáciami, prezentujúcimi ľudovú kultúru. Deťom materskej školy každoročne priblížime tradície a ľudové zvyky našich predkov,“ vysvetľuje riaditeľka. „Naša budúcnosť je v rukách našich detí, budúcich dospelých a nie je nám jedno, aká bude,“ dopĺňa.

Zdroj: MŠ Óvoda

V slovenských triedach je realizovaný projekt s názvom Zippyho kamaráti pod vedením pedagogičky, ktorá získala osvedčenie a pracuje s deťmi podľa schválenej metodiky. „Cieľom tohto projektu je emocionálny rozvoj detí. Pri týchto aktivitách deti veľa profitujú a naučia sa zručnosti, ktoré im pomáhajú vyrovnať sa s každodennými problémami,“ vysvetľuje riaditeľka.

„V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych výziev. V októbri to bola výzva Národného koordinačného strediska Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie,“ uvádza Horváthová. „Na výzvu Rákóczi Szövetség sme podali projekt s názvom Vianočný stromček z Gemera, približuje riaditeľka. Zo získaných prostriedkov uskutoční škôlka tvorivé dielne na Vianoce, upečie medovníky, urobia tradičné salónky a spoločne vyzdobia vianočný stromček.

Článok pokračuje pod reklamou


Zapojili sa aj do výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia s názvom Triedim, triediš, triedime. „Naučíme deti správne triediť odpad a vedieme ich k ochrane životného prostredia,“ vysvetľuje. „Podľa plánu práce na tento školský rok sme v rámci spolupráce s  CVČ Relax absolvovali exkurziu do EKO Relaxu. S pomocou rodičov a školskej jedálne sme darovali ovocie a zeleninu na výpomoc starostlivosti o zvieratká,“ hovorí a dodáva, že vďaka obetavému a kreatívnemu kolektívu v materskej škole deti prežívajú šťastné a veselé dni plné radosti. „Svedčia o tom aj slová vďaky a uznania rodičov,“ uvádza riaditeľka.

Článok pokračuje pod reklamou


„Pandemická situácia nás v minulom školskom roku postavila pred nové a nečakané výzvy, na ktoré sme boli nútené rýchlo a adekvátne reagovať. Využili sme odborné digitálne zručnosti pedagógov,“ opisuje Horváthová a dopĺňa, že inštitúcia udržiavala kontakt s deťmi a rodičmi pomocou sociálnych sietí. Ponúkali im rôznorodé aktivity, ktoré mohli uskutočniť v domácom prostredí.

„Žiaľ, táto situácia priniesla so sebou aj nadmernú administratívnu záťaž pre pedagógov aj riaditeľov, ktorá pretrváva aj dodnes. K tomu sa pridalo nespočetných legislatívnych zmien aj v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania,“ vysvetľuje riaditeľka a na záver poskytuje informáciu ohľadom revitalizácie materskej školy. „V budúcnosti očakávame v spolupráci so zriaďovateľom realizáciu rekonštrukcie budovy materskej školy podľa pripravenej dokumentácie, aby sme mohli vychovávať deti v podmienkach súcich na 21. storočie,“ dodáva.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross