<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Ako sú na tom v Hnúšti s projektovými dokumentáciami?

HNÚŠŤA - Obnova Petrivaldského vily, revitalizácia vnútrobloku či cyklotrasy v Hnúšti. Aj toto sú zámery mesta Hnúšťa, ktoré chce v najbližších mesiacoch realizovať. Pozreli sme sa na to, ako na tom sú projektové dokumentácie, výzvy či verejné obstarávania, ktorých je dokopy trinásť.

Niektoré z projektových dokumentácií sú už spracované, niektoré rozpracované a ďalšie ešte nezačaté či plánované. Medzi tými spracovanými sa nachádza revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909. Celková investícia na revitalizáciu je 710-tisíc eur a termín realizácie je jeseň 2021.

Článok pokračuje pod reklamou


Ďalším úspešným projektom je obnova kultúrnej pamiatky - Petrivaldského vily, ktorej realizácia aktuálne prebieha. Celkové finančné prostriedky na obnovu sú vyčíslené na 272-tisíc eur. Mestu už bol pridelený finančný príspevok vo výške 100-tisíc eur, ďalších 10-tisíc eur im pridelilo Ministerstvo kultúry SR. O finančný príspevok vo výške 95-tisíc eur požiadalo aj Miestnu akčnú skupinu Malohont.

Na jar 2022 je naplánovaná rekultivácia kazety na ukladanie odpadu - II. etapa. Predpokladaná suma na realizáciu je 500-tisíc eur. Mesto chce využiť finančné príspevky z vlastných zdrojov a z účelovej finančnej rezervy. Počas leta a jesene 2022 by sa mohlo realizovať rozšírenie skládky tuhého komunitného odpadu v Hnúšti. Má ísť o tretiu etapu rozšírenia. Projektová dokumentácie je momentálne v úprave po zmene podmienok. Celková investícia do rozšírenia má byť 1,2 milióna eur.

Medzi ďalšími ukončenými projektovými dokumentáciami sú projekty, ako napríklad Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MsÚ Hnúšťa. Mesto aktuálne čaká na vhodnú výzvu a potrebný finančný príspevok na realizáciu je 200-tisíc eur.

Článok pokračuje pod reklamou


V rovnakom štádiu je aj rekonštrukcia haly chemickej úpravovne vôd. Potrebný finančný príspevok však je vo výške 861-tisíc eur. Tretím projektom v rovnakom štádiu je Projektová dokumentácia pre SP a realizáciu stavby „Rekonštrukcia výrobnej haly Ústrednej dielne hlavného mechanika“. Finančný príspevok pre tento projekt ešte nie je vyčíslený.

Projektové dokumentácie má mesto ukončené na ďalšie tri projekty. Tým prvým je zateplenie kultúrneho domu v Hnúšti. Mesto vyhlásilo aj verejné obstarávanie a budú podávať žiadosť v rámci vyhlásenej výzvy. Potrebný finančný príspevok na projekt je 211-tisíc eur.

Ďalšiu ukončenú projektovú dokumentáciu majú na projekt Múzeum baníctva. Momentálne ho však má v prenájme Občianske združenie Horná Rimava. Potrebný finančný príspevok na realizáciu je 45-tisíc eur.

Článok pokračuje pod reklamou


Tretiu ukončenú projektovú dokumentáciu má mesto na projekt prestavba kotolne na ul. Klokočovej na garáže. Mesto však najskôr musí vyhlásiť verejné obstarávanie. Potrebné financie na tento projekt sú vo výške 112-tisíc eur, investícia však ešte nie je finančne podchytená.

Niektoré projektové dokumentácie sú len v príprave. Medzi nimi sú projekty, ako napríklad Viacúčelové centrum mládeže. Pri tomto projekte je vypracovaná len štúdia, financie potrebné na realizáciu nie sú vyčíslené. Druhým projektom sú cyklotrasy v meste Hnúšťa.

Jeden projekt čaká na revíziu projektovej dokumentácie. Je ním dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross