<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili rozpočet na rok 2022

11. januára 2022 | |  | 

POLTÁR – Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci neschválili rozpočet na obdobie troch rokov, pričom nasledujúce dva roky sú orientačné a 2022 je záväzný. Po niekoľkých pokusoch o zasadnutia, ktoré neboli uznášaniaschopné ešte v minulom roku, sa stretnutia 10. januára zúčastnilo všetkých trinásť poslancov.

Hlasovanie o prednesenom návrhu rozpočtu na rok 2022 nebolo úspešné. Poslanci, ktorí nesúhlasili s návrhom uviedli, že po prerokovaní a následných pripomienkach k rozpočtu, ho chcú na ďalšom zastupiteľstve prerokovať opäť.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako uviedla primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, príjmy a výdavky na rok 2022 sú rozpočtované v sume 7 842 643,61 eur. „Návrh rozpočtu bol zverejnený 1. decembra minulého roku, prerokovaný na mestskej rade bol 10. decembra 2021 a na ekonomickej komisii dňa 14. decembra 2021,“ povedala primátorka. Dodala, že upravený rozpočet bol zaslaný poslancom dňa 15. decembra 2021 a osobitne vyhodnotené pripomienky od hlavného kontrolóra Jána Kanča, boli dňa 17. 12. 2021.

Do diskusie sa po vyzvaní primátorky prihlásil poslanec Pavel Jánošík. „Ja by som rád počul, ako bol zostavený rozpočet a hlavne od tých, ktorí za prípravu rozpočtu na rok 2022 boli zodpovední,“ vyjadril sa Jánošík. Pokračoval, že ak nebol rozpočet dôkladne a zodpovedne pripravený, tak ekonomická komisia nemala tento rozpočet ďalej ani pustiť na mestskú radu, poprípade ďalej. „Môže nastať aj zmena a nie všetky informácie aj dostaneme všetci na čas, ale na druhej strane bolo treba sa k týmto veciam vyjadriť a naozaj po preštudovaní sme mohli mať aj trošku iný obraz o tom rozpočte, či je naozaj pripravený dôkladne a či budeme hospodáriť ako v minulých rokoch,“ pokračoval poslanec.

Do diskusie sa pridala aj primátorka. „Chcem tiež povedať, že po konzultáciách s vedúcou ekonomického oddelenia Ninou Kurákovou viem, že budeme mať k dispozícii aj rezervný fond, ktorý budeme môcť niekedy začiatkom leta rozdeliť na investičné akcie mesta,“ vysvetlila a ďalej uviedla, že príležitosť na pripomienky k rozpočtu mali nie len poslanci, ale aj obyvatelia a žiadne pripomienky nedostali. „Rovnako pripomienky k rozpočtu mohli dávať aj pracovníci mesta, výsledkom toho je rozpočet, ktorý máme predložený a v rámci tohto rozpočtu sa samozrejme môžu robiť aj presuny rozpočtu, formou rozpočtových opatrení, ktoré  sú už k dispozícii mestskému zastupiteľstvu,“ dodala.

Ďalej vo svojom monológu pokračovala s prosbou o komunikáciu s ostatnými poslancami, ktorí majú výhrady. „Po iniciatíve poslanca Jána Skipalu som zvolala zasadnutie všetkých poslancov na schválenie rozpočtu, žiaľ nebola som úspešná a preto by som chcela vyzvať všetkých kolegov poslancov, aj tých ktorí majú výhrady k súčasnému rozpočtu, aby sme sa stretávali a komunikovali,“ vyjadrila sa.

Do rozpravy sa následne prihlásila vedúca finančného oddelenia Nina Kuráková. „Myslím si, že tu už padlo viacej vecí, nechcem sa opakovať. Ja som aj čakala, od pánov poslancov alebo aj od obyvateľov nejaké pripomienky, ja som nikdy netvrdila, že som rozpočet urobila bezchybný alebo že nie je čo vylepšovať na rozpočte,“ vyjadrila sa a povedala, že vie, že je ľahké kritizovať a komentovať niečo, čo je už vytvorené. „Rozpočet som tvorila od októbra z očakávanej skutočnosti a predpokladaných príjmov, pracovala som s niektorými údajmi iba očakávanými, niektoré zmluvy boli podpísané až v decembri, a čo sa týka pripomienok, mala som iba dve a to ústnu od pána Kanča, a potom zo správy hlavného kontrolóra. Neboli žiadne pripomienky, tak mi je aj tak ľúto, že moja práca vyšla navnivoč a niečo sa pánom poslancom nepáči,“ dodala Kuráková.

Hlasovanie za rozpočet do roku 2022 a výhľadovo do 2023 a 2024 sa uskutočnilo nasledovne: rozpočet schválilo šesť poslancov – P. Jánošík, J. Kromholc, J. Skýpala, L. Sojková, M. Tóčiková a J. Žilík. Hlasovanie proti rozpočtu za zúčastnilo sedem poslancov – P. Gavalec, M. Kormičák, M. Kurák, M. Macove, Z. Račko, P. Žilák a B. Dreisig.

Po hlasovaní sa do diskusie prihlásila podpredsedníčka ekonomickej komisie Martina Tóčiková. „Chcela by som sa ešte raz vrátiť k tomuto a príde mi to tak, že týmto spôsobom sa nikde nedostaneme, sedem poslancov momentálne hlasovalo proti, keď zvoláme neoficiálne stretnutie, neprídete na to neoficiálne stretnutie, keď je priestor na vyjadrenie, tak nikto nepoviete prečo,“ vyjadrila sa a vyzvala poslancov, aby otvorene povedali svoj názor a pripomienky.

Podpredsedníčka vyzvala poslanca Mariána Korimčáka aby sa vyjadril, prečo nesúhlasí s rozpočtom. „My ho chceme pripraviť a prejdeme si ho s vami celý,“ uviedol. Následne reagoval poslanec Miroslav Macove, ktorý sa vyjadril, že rozpočet chcú pripraviť a následne ho prejsť aj s ostatnými poslancami na zastupiteľstve. „Teraz nebol schválený, ale to neznamená že nebude odsúhlasený a bol by som rád, keby toto mesto ide s riadnym rozpočtom,“ dodal.

Na jeho vyjadrenie opäť reagovala Martina Tóčiková. „Pán poslanec vy nekomunikujete, my si s prepáčením nemáme skadiaľ vycicať z prsta, že vy pripravujete svoj vlastný rozpočet. Vy neprídete na stretnutie, kde ste už mohli dať svoje pripomienky, to je pre nás taká novinka. Prečo ste sa o tom doteraz nezmienili? Ja som si myslela, že máte konkrétne výhrady aby sme si to povedali,“ povedala. Poslanec Macove jej odpovedal, že by bol rád, keby bol nový rozpočet do konca februára odsúhlasený.

Vyjadril sa, aj bývalý primátor Pavel Gavalec. „Pani poslankyňa, ako sa správa pani primátorka k nám? Ona si nenájde cestu. Keď sme ju žiadali o 90-tisíc, tak vymyslela ako vykľučkovať a ako sa nedá. Tu je pes zakopaný, že by sme si mali sadnúť a povedať si na rovinu, že kde sú chyby. Tu nie je chyba ekonomický úsek, ale samotná primátorka,“ povedal Gavalec.

Primátorka sa pripojila a dodala, že nepodpísané uznesenia sú iba prvým krokom k prelomeniu veta. „Vy ste sa nepokúsili o toto prelomenie. Mám za to, že ste súhlasili s nepodpísanými uzneseniami, ktoré každé bolo patrične odôvodnené,“ vyjadrila sa.

Poslanec Ján Skýpala vstúpil do debaty s tým, žeby podľa neho bolo vhodné ukľudniť debatu. „Ja som aj vám písal pán Gavalec. Ak by aj bola problém pani primátorka, tak sa stretnime bez nej, ale neprišla mi už žiadna reakcia. Ja som s tým nemal problém, tam bola ochota sa stretnúť, len tu doteraz neodzneli žiadne priame pripomienky,“ povedal.

Do diskusie sa prihlásil aj poslanec Peter Žilák. „Aby sme tu zbytočne bez prihlasovania nekričali po sebe, poviem iba v skratke toľko, že ja viem, že bolo zvolané stretnutie a ja som sa ospravedlnil. Ale áno, budeme sa snažiť o to, aby bol pani ekonómke predložený návrh v tej lehote, aby sme koncom februára rozpočet buď schválili alebo neschválili,“ dodal.

Primátorka ukončila diskusiu s tým, že upozornila poslancov na termíny niekoľkých projektov, ku ktorým je potrebné, aby sa schválil rozpočet do konca januára. „Medzi inými je to rekonštrukcia športovej haly na ulici Sklárskej a ďalej sú to energie, ktoré majú byť privedené do priemyselného parku. Ak do konca januára mestské zastupiteľstvo neschváli tieto projekty ako povinnú prílohu, môže to mať za následok že budú vyradené,“ dodala primátorka.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross