<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nové opatrenia: Známych je 24 nových opatrení, pre zaočkovaných by mali v čiernych okresoch otvoriť prevádzky

11. novembra 2021 | | |  | 
Foto ilustračné.

GEMER/MALOHONT - Ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo otvorenie stravovacích prevádzok a ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a pre tých, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie Covid-19.

K včerajšiemu dňu bol schválený zákon, ktorý prekladá opatrenia v boji proti ochoreniu Covid-19. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upravia ďalšie opatrenia. Nové opatrenia, ktoré budú platiť po definitívnom schválení parlamentom, sa budú týkať aj okresov Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár.

Článok pokračuje pod reklamou


Nové opatrenia:

1. Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19.

2. Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov.

3. Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí testy alebo ich poskytne.

4. V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty.

5. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti.

6. Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.

7. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.

8. Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.

9. Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov.

10. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.

11. Až na 1 000 eur sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu, resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní.

12. Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1 000 eur za urážku/útok na zdravotníkov.

13. V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

14. V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti.

15. V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.

16. V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu.

17. Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvetu v boji s pandémiou.

18. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú.

19. Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.

20. Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva.

21. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.

22. Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala.

23. Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.

24. Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross