<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Fiľakovo pokročilo v plnení akčného plánu zamestnanosti

11. januára 2022 | |  | 
Foto: FB Mesto Fiľakovo / Fülek Város

FIĽAKOVO - Mesto Fiľakovo urobilo ďalší krok v projekte s názvom Akčný plán zamestnanosti po osi R2 a M3 - Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja.

Samospráva vytvorila Koordinačný a komunikačný projekt (CCP), ktorého úlohou je zabezpečiť publicitu všetkých projektov akčného plánu, jasne vysvetliť a komunikovať ciele, aktivity, výsledky a prínosy projektov pre región.

Článok pokračuje pod reklamou


"Projekt CCP poskytuje pre celý balík projektov služby podpory manažmentu, eliminácie rizík, finančného a právneho poradenstva či komunikácie. Partnerom poskytne odborný manažment a podá pomocnú ruku v záujme úspešnej realizácie ich aktivít. V súčasnej pandemickej situácii, keď sú obmedzené možnosti osobných stretnutí či organizovania podujatí, je ešte ťažšie zabezpečiť hladkú cezhraničnú spoluprácu a komunikáciu. Tím CCP sa snaží tento deficit nahradiť aspoň prostredníctvom stretnutí v online priestore, v rámci ktorých včas rieši úlohy a sleduje ich plnenie," konkretizovala projektová manažérka Tímea Kovács.

Projekt CCP sa realizuje od 1. mája 2021 do 30. júna 2023 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške cez 138-tisíc eur. Z toho Fiľakovou dajú vyše 46-tisíc eur a maďarský partner, Agentúra rozvoja Novohradu, dostane cez 91-tisíc eur.

Podpora podnikateľského sektora aj príprava študentov

Mesto Fiľakovo sa spolu s cezhraničným partnerom Agentúrou rozvoja Novohradu – Nógrádi Fejlesztési Ügynökség ešte v roku 2018 uchádzalo o nenávratný finančný príspevok na realizáciu aktivít akčného plánu.

Ten obsahuje balík piatich projektov z rôznych oblastí, v ktorých participuje desať partnerských organizácií zo Slovenska aj Maďarska. Podporený bol sumou takmer 3,4 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom akčného plánu je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúcich zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu Novohrad/Nógrád.

Článok pokračuje pod reklamou


Podnikateľský sektor podporia dva projekty. Prvým je DIGI - Spoločné kroky ku digitalizácii, ktorý realizujú FORT-BAU Zrt. s výrobným závodom v Salgótarjáne a slovenské firmy TOOTH TOOLS s. r. o. a FILLECK s. r. o. Projekt DevINvestEnviro – Rozvoj investičného prostredia realizuje mesto Fiľakovo a Nadácia podnikateľského rozvoja župy Nógrád. Cieľom je oživenie priemyselnej zóny vo Fiľakove, skvalitnenie podmienok fungovania malých a stredných podnikov a revitalizácia bývalej fiľakovskej smaltovne vybudovaním novej skladovej a výrobnej oceľovej haly pre podniky. Výsledkom by malo byť 40-50 nových pracovných miest.

"Vzdelávanie a prípravu študentov pre trh práce zastupuje projekt TRAIN – Rozvoj výrobných kapacít s cieľom stať sa dodávateľom, na ktorom spolupracujú Stredná odborná škola vo Fiľakove a Obchodná a priemyselná komora župy Nógrád. Maďarský partner podporí a spropaguje stolársku profesiu v regióne, zrealizuje stolárske súťaže, študijné cesty, zmapuje potreby odbornej prípravy, rozvinie vzdelávací program a implementuje tréningy. Stolárska dielňa Strednej odbornej školy vo Fiľakove dostane moderné stroje," ozrejmila Kovács.

Vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných zastreší projekt REWO – Pripravený na prácu, na ktorom spolupracujú Nadácia Szív a PRACOV n.o.

"Na základe dlhoročných osvedčených skúseností maďarského partnera je navrhnutý postup realizácie vzdelávacích aktivít takým vedomým spôsobom, ktorý privedie dlhodobo nezamestnaných ľudí späť na trh práce tak, že im poskytne personalizované školenie, ktoré posilní ich sebaúctu, komunikačné a konfliktné zručnosti, riešenie ich problémov a zvládanie stresu, ako aj ich schopnosť efektívneho časového manažmentu," dodala Kovács.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross