<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Problémov, ktorým čelia deti z centier pre deti a rodiny, je mnoho. Pomáha im aj organizácia Úsmev ako dar

21. novembra 2021 | |  | 
Zdroj: Úsmev ako dar/J. Mensatorisová

Organizácia Úsmev ako dar sa už dlho venuje pomoci deťom v centrách pre deti a rodiny, náhradným rodinám a mladým dospelým, ktorí opúšťajú brány centier pre deti a rodiny (CDR). So svojimi aktivitami neobišla ani Rimavskú Sobotu.

Organizácia tiež pomáha ohrozeným rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi či kríze. Pripravujú mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a z CDR na vstup do dospelosti, podporujú ich adaptáciu v reálnom živote, najmä prostredníctvom prevencie, ktorá spočíva v stretávaní sa dobrovoľníkov s deťmi a organizovaním vzdelávacích aktivít.

Práve na cieľovú skupinu detí a mladých z ohrozených rodín a z CDR bol zameraný projekt Objavujeme svoje možnosti, ktorý prebiehal od júna do októbra vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. „Práve denný tábor sme realizovali v Rimavskej Sobote a viaceré deti z CDR R. Sobota sa zúčastnili našich aktivít,“ uviedla Jana Mensatorisová z  Regionálnej pobočky spoločnosti Úsmev ako dar v Banskej Bystrici.

Článok pokračuje pod reklamou


„Mladí sú na odchod z CDR pripravovaní do veľkej miery len teoreticky. Nemajú kde odpozorovať reálny život so všetkým, čo k nemu patrí, nemajú dostatočný priestor na vyriešenie svojich minulých zážitkov a tráum," vysvetlila Mensatorisová s tým, že sa často dostávajú do náročných životných situácií a sú obeťami neférového zaobchádzania v zamestnaní, majú nevýhodné alebo žiadne pracovné zmluvy, sú diskriminovaní pri hľadaní práce alebo ubytovania.

"Ich neznalosť zákonných povinností spôsobuje, že sa stávajú dlžníkmi na zdravotnom poistení a týchto dlhov sa už nedokážu zbaviť,“ doplnila ďalší príklad.

Deti z CDR mnohokrát podľa jej slov odchádzajú plní hnevu a v túžbe po slobode a samostatnosti. Často nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie, neuvedomujú si komplexnosť a závažnosť situácie, do ktorej sa po odchode dostanú. Majú málo skúseností s hospodárením, s finančnými prostriedkami, ťažko si udržiavajú dlhodobejšie vzťahy či preberajú zodpovednosť za svoje správanie a jeho následky. Ich vzťahy s pôvodnou biologickou rodinou môžu byť poznačené odchodom, môžu byť narušené alebo len komplikované.

„Vďaka projektu Objavujeme svoje možnosti sme pre mladých z centier pre deti a rodiny nášho kraja pripravili tri rozvojové víkendové pobyty s cieľom prípravy na osamostatnenie sa. Venovali sme sa témam ako spolupráca, komunikácia, sebapoznávanie, plánovanie, kariérne poradenstvo, príprava na pracovné pohovory a hľadanie práce,“ priblížila Mensatorisová.

Počas týchto víkendových pobytov sa snažili prostredníctvom zážitkových aktivít, rôznych hostí, živých kníh a lektorov sprostredkovať mladým ľuďom širokú škálu skúseností a vedomostí. Význam projektu pre komunitu vidia najmä v prípadnom úspešnom osamostatnení sa mladých a následnom plnohodnotnom zaradení do spoločnosti.

„Okrem víkendoviek sme pre mladých v septembri zorganizovali aj konferenciu Deň plný možností v Záhrade Centra nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Počas konferencie zažili mladí workshopy podľa vlastného výberu a taktiež bola akýmsi náborom a priestorom na prihlásenie sa na víkendovky. Na konferencii mohli spoznať rôzne organizácie a zariadenia sociálnych služieb, ktoré im môžu byť v budúcnosti nápomocné,“ vysvetlila.

Článok pokračuje pod reklamou


V rámci projektu sa tiež deti a mladí mohli zúčastniť desiatich workshopov kariérového poradenstva, ôsmych jednodňových zážitkových výletov a podujatí a cez leto spoločne s dobrovoľníkmi pre deti z CDR a ohrozených rodín pripravili päť rozvojových pobytov a jeden denný tábor.

Spoločné zážitky a novinky organizácie Úsmev ako dar si môžete pozrieť aj na ich stránke na sociálnej sieti Komunitné centrum Úsmev ako dar – Rimavská Sobota.

Zdroj foto: Úsmev ako dar/J. Mensatorisová

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross