<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Posun v téme žobrajúcich detí v Rim. Sobote. Prípadom sa zaoberá úrad práce aj polícia

15. novembra 2021 | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA – Približne od polovice júna sa naša redakcia venovala problému žobrajúcich detí pred obchodným domom Kaufland v Rimavskej Sobote. Po niekoľkých mesiacoch nastal posun. Aj keď to spočiatku vyzeralo tak, že osud a život týchto detí je kompetentným úradom ľahostajný, prípadom sa napokon začali zaoberať. Po našom medializovaní.

V našom poslednom článku na túto tému z polovice septembra sme vás informovali o tom, že prípadom sa začala zaoberať verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Pred niekoľkými dňami naša redakcia obdržala jej stanovisko, ktoré vypracovala po preskúmaní problematiky.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako vysvetlila, pokiaľ ide o konanie súkromných fyzických osôb (v tomto prípade detí a ich zákonných zástupcov), voči nim nemá ako verejná ochrankyňa práv právomoc konať.

“V záujme riadneho preskúmania vášho podnetu som sa preto obrátila na úrad práce so žiadosťou o stanovisko vo veci. Úrad práce v ňom uvádza, že jeho zamestnanci už koncom roka 2019 zaregistrovali prítomnosť maloletých detí pred obchodným domom Kaufland, ktorých činnosť by sa dala nazvať žobraním,” informovala Mária Patakyová.

Ako ďalej dodala, pri pokuse o ich oslovenie zamestnancami úradu práce sa deti buď dali na útek alebo uviedli mená a adresu, podľa ktorých sa nedali jednoznačne identifikovať. “V tom čase úrad práce zintenzívnil terénnu sociálnu prácu, spolupracoval s mestom Rimavská Sobota a s mestskou políciou, oba tieto orgány však nehlásili prítomnosť maloletých osôb bez sprievodu dospelej osoby pred obchodným domom,” vysvetľuje ďalej verejná ochrankyňa práv.

O opätovnom výskyte detí mal úrad práce podľa slov Patakyovej neoficiálnu informáciu počas mesiacov jún – august 2021. Odkiaľ mal úrad tieto informácie, Patakyová neuviedla, no práve v tom čase sme vydali náš prvý článok o týchto deťoch a kontaktovali sme úrady. „Išlo o deti rôzneho veku a pohlavia, ktoré sa zamestnancom úradu nepodarilo identifikovať,“ povedala ďalej.

„Úradu práce bolo následne doručené oznámenie Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Sobote, ktoré poukazovalo na situáciu dvoch maloletých detí a ich matky. Matka tvrdenia o žobraní jej detí odmietala. Úrad práce podal dňa 22. júla 2021 oznámenie o podozrení z páchania trestného činu,“ opísala situáciu Mária Patakyová.

V súčasnosti podľa jej slov vo veci prebieha vyšetrovanie, ktoré ešte nebolo skončené. „Dňa 21. septembra 2021 bol úrad práce informovaný o začatí trestného stíhania vo veci prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže voči matke maloletých detí. Úrad v súčasnosti s touto rodinou pracuje a vykonáva opatrenia v preventívnej rovine, pričom plánuje odporučiť a zabezpečiť výkon opatrení ambulantnou formou v centre pre deti a rodiny,“ vysvetlila ďalej.

O téme a ďalších postupoch z iniciatívy úradu práce podľa jej slov 30. septembra diskutovali zástupcovia Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota, Okresného riaditeľstva Policajného zboru Rimavská Sobota, mesta Rimavská Sobota, mestskej polície a terénnych sociálnych pracovníkov mesta.

„Zástupca mestskej polície uviedol, že zintenzívnia kontroly pomocou kamerového systému a zamestnancom úradu práce odporúčal, aby v prípade, že počas výkonu opatrení v teréne dôjde k spozorovaniu žobrajúcich detí, bezodkladne kontaktovali linku mestskej polície, ktorá následne vyhotoví záznam z tejto činnosti,“ uviedla Mária Patakyová.

Úrad práce ďalej uviedol, že pri riešení tejto situácie považuje za dôležitý element aj prístup a akceptáciu takéhoto správania detí verejnosťou a tiež spôsob rozpoznania, čo žobraním je a čo nie, keďže žobranie ako také nie je v právnom poriadku upravené, rovnako ako prístup jednotlivých inštitúcií, ktoré by mali byť oprávnené takúto činnosť zákonne riešiť.

„Cieľom úradu práce v nasledujúcom období je zosieťovanie dotknutých subjektov a iniciácia tvorby programu, ktorého cieľom je zlepšenie súčinnosti a koordinovaných postupov,“ vysvetlila.

Článok pokračuje pod reklamou


Úrad práce podľa jej slov uviedol, že v prípade identifikácie maloletých detí, u ktorých by bol ohrozený alebo vážne narušený ich všestranný vývin, vždy prijme adekvátne zákonné opatrenia.

„Na základe uvedeného som dospela k záveru, že úrad práce na vzniknutú situáciu reagoval, prejavil záujem o jej riešenie. Vykonal kroky v rámci svojej zákonnej pôsobnosti za účelom zlepšenia situácie konkrétnych detí a pristúpil aj k vykonaniu všeobecných preventívnych opatrení,“ doplnila na záver svoje stanovisko verejná ochrankyňa práv s tým, že v konaní úradu nenašla také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali záver o nesprávnosti jeho postupu a prípadnom porušení základných práv alebo slobôd.

Otázne však je, či by sa prípadom začali intenzívne zaoberať aj bez toho, aby sme naň niekoľkokrát upozornili.

Téme sme sa venovali v týchto článkoch:

RIMAVSKÁ SOBOTA: V meste sa opäť objavujú žobrajúce deti

R. SOBOTA: Problém žobrajúcich detí sa nikam neposunul, aj dnes sme ich videli pred Kauflandom

Pred Kauflandom nič nové. Žobrajúce deti stále drankajú od okoloidúcich peniaze

RIMAVSKÁ SOBOTA: Prípadom žobrajúcich detí sa už zaoberá verejná ochrankyňa práv

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross