<
No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nezatvárajte oči pred domácim násilím. Viete, ako môžete obeti pomôcť?

23. novembra 2021 | |  | 
Foto ilustračné. Zdroj: Pixabay.com

Blíži sa Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách, ktorý pripadá na 25. november. Pri tejto príležitosti Policajný zbor počas predposledného novembrového týždňa informuje verejnosť na celom Slovensku o problematike násilia páchaného na ženách.

Počujete krik od susedov? Zdôverila sa vám kamarátka a vy neviete, ako jej pomôcť? Ste sama obeťou násilníka? Téma domáceho násilia je aktuálna najmä počas pandémie covid-19, ktorá priniesla jeho výrazný nárast.

Článok pokračuje pod reklamou


Protipandemické opatrenia viedli k sociálnej izolácii. Ženy a ich deti zažívajúce násilie sa ocitli uzavreté v domácnostiach s násilníkom, čo umožnilo stupňovanie násilia. Zároveň sa znížila dostupnosť sociálnej, právnej a psychologickej pomoci.

Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Aj u nás sú ženy – obete násilia, ktoré je páchané najmä za zatvorenými dverami domácnosti. Vyskytuje sa v rodinách a partnerských vzťahoch.

Ako ďalej vysvetlila Lenka Lásová, preventistka z Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho súčasného alebo bývalého partnera, než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici.

"Žena, obeť domáceho násilia, je málokedy vystavená jednej forme násilia. Násilie má rôzne podoby a formy. Zahŕňa fyzické násilie ako bitie, fackovanie, kopanie, psychické násilie ako citové a slovné týranie, zosmiešňovanie a urážky, sexualizované týranie, ktorými sú nanútené sexuálne činy, sociálne násilie, ako napríklad zamykanie v domácnosti, bránenie stretávať sa s rodinou a priateľmi a ekonomické násilie, ako napríklad neprispievanie na finančný chod domácnosti a mnohé iné," vymenovala Lásová.

Násilie páchané na vás alebo na vašich deťoch NIE JE v poriadku, nie je to vaša vina a vy za to nie ste za to zodpovedná, AJ KEĎ NÁSILNÍK TVRDÍ OPAK!

 V prípade, že ste obeťou násilia

 • pamätajte si, že to nie je vaša vina, za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha, nie obeť!
 • násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie
 • neobraňujte svojho násilníckeho partnera
 • prelomte mlčanie, povedzte to niekomu, resp. vyhľadajte pomoc

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú rôzne občianske združenia, neziskové organizácie a zariadenia sociálnych služieb.

 • pomoc môžete nájsť aj na linke 0800 212 212, ide o bezplatnú nonstop linku pre ženy zažívajúce násilie, kde vám poskytnú poradenstvo, resp. krízovú pomoc a všetky ďalšie potrebné informácie.
 • alebo volajte linku tiesňového volania na čísle 112
 • alebo políciu na čísle 158

Ak je ohrozený život alebo zdravie, prípadne ak hrozí závažná škoda, polícia má oprávnenie:

 • vstúpiť do bytu a vykonať služobný zákrok
 • zaistiť alebo zadržať osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok
 • vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup na dobu až 14 dní

Tiež je možnosť podať trestné oznámenie, ktoré v podstate môže podať

 • ktokoľvek – nielen obeť násilia ale každý, kto má vedomosť o tom, že k násiliu dochádza, napríklad príbuzní alebo susedia
 • kedykoľvek – nielen bezprostredne po útoku, a to na ľubovoľnom útvare Policajného zboru SR.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross